INSSUE Intelligence

Kompleksowa platforma ubezpieczeniowa

INSSUE Intelligence działa w oparciu o trzy komponenty, z których każdy stanowi odrębną i niezależną część, zaś w połączeniu kompleksowy i całkowity system analityczny i procesowy. Najpierw w czasie rzeczywistym zbiera dane o stylu jazdy prowadzących pojazdy flotowe, następnie analizuje zebrane dane wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji aby dokładniej niż kiedykolwiek ocenić ryzyko i przygotować szyte na miarę polisy ubezpieczeniowe.

W oparciu o ubezpieczeniowy program wsparcia użytkowników realnie wpływamy na wzrost bezpieczeństwa kierowców i jakość użytkowania pojazdów. Ma to istotny wymiar finansowy, wynikający z minimalizacji kosztów ubezpieczenia, eksploatacji pojazdów oraz absencji pracowników z tytułu zwolnień lekarskich.

INSSUE Sense

Automatyczny dostęp do danych źródłowych

Dzięki rejestratorowi instalowanemu w samochodach flotowych, system pozyskuje dane charakteryzujące styl jazdy kierowcy, eksploatację samochodu, a także zajście i przebieg nieoczekiwanych zdarzeń drogowych. INSSUE Technologies jest producentem własnego rejestratora INSSUE Box oraz autorskiego algorytmu będącego materiałem patentowym.

INSSUE Sense umożliwia synchronizację danych pochodzących z rejestratorów INSSUE Box, rejestratorów innych producentów , jak również ze źródeł zewnętrznych – dane kartograficzne, atmosferyczne, historia szkodowości. To wyróżnia naszą ofertę w obszarze innowacyjności.

INSSUE Think

Pełna wiedza o użytkowaniu pojazdów floty

Moduł INSSUE Think analizuje zgromadzone dane wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu tworzy wzorce zachowań i profile kierowców, aby moderować jakość i zakres użycia floty oraz najlepiej dopasować do nich wariant ubezpieczenia.

Taka baza wiedzy umożliwia generowanie oszczędności poprzez efektywne zarządzanie flotą pod kątem optymalizacji przejazdów, monitorowania czasu pracy, jak również stanu technicznego i serwisowania pojazdów. Całościowy obraz użytkowania floty pozwala systemowi na samoczynne dopełnianie parametrów ubezpieczenia.

INSSUE Act

Platforma przetargowa dla uczestników procesu

INSSUE Act umożliwia zarówno firmom flotowym jak i towarzystwom ubezpieczeniowym wgląd w ściśle określone dane i analizy dostarczane przez INSSUE Think.

Jest nie tylko platformą wymiany kluczowych informacji pomiędzy uczestnikami procesu, ale przede wszystkimi serwisem przetargowym, umożliwiającym podpisanie korzystnej dla obu stron umowy ubezpieczeniowej.