Polityka prywatności www.inssue.com

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.inssue.com.
 2. Dla interpretacji terminów użytych w niniejszej Polityce Prywatności treść stosuje się tak jak zostało to opisane w niniejszym dokumencie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Inssue Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000657467, NIP 993-066-20-07,  REGON 366327631 (dalej: „Administrator”).
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z przepisami Prawa Ochrony Danych Osobowych oraz aktami wykonawczymi. Używany jest także bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usługi.
 6. Serwis www.inssue.com realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzu Dane Użytkownika;
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

§ 2

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH ORAZ SPOSÓB ICH POZYSKIWANIA

 1. Administrator zbiera Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika. Podanie przez Użytkownika Danych oraz wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale przy tym konieczne do prawidłowego wykonywania przez Administratora świadczenia usług.
  Zbierane Dane to: imię, nazwisko, adresy e-mail.
 2. Dane podane w Formularzu są przetwarzane w celu Świadczenia Usług, marketingu bezpośredniego, własnych Usług Administratora danych osobowych oraz w celu obsługi kontaktu Użytkownika z Administratorem danych osobowych.
 3. Dane przetwarzane przez Administratora danych osobowych nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 3

ZMIANA ORAZ USUNIĘCIE DANYCH

 1. Do Danych zawartych w Formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam wprowadziła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji podanych Danych oraz żądania ich usunięcia. W przypadku woli zmiany Danych lub ich usunięcia Użytkownik powinien zgłosić ten fakt poprzez wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres sales@inssue.com.
 2. Następnie Administrator niezwłocznie (najpóźniej w terminie 30 dni) usunie Dane Użytkownika ze swojego systemu.

§ 4

SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH ORAZ W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić ten fakt poprzez wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres sales@inssue.com.
 2. Administrator po uzyskaniu żądania, wymienionego, niezwłocznie (najpóźniej w terminie 30 dni) zaprzestanie przetwarzania Danych Użytkownika w zakresie profilowania i marketingu bezpośredniego własnych usług o czym poinformuje Użytkownika odrębnym mailem wysłanym na adres e-mail wskazany w Formularzu.

§ 5

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane Użytkownika będą przetwarzana przez cały czas aktywnego konta, do czasu ich usunięcia na żądanie bądź w związku z likwidacją działalności.

§ 6

PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.inssue.com używa cookies. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania sposobu użytkowania naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany przepisów Prawa Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój strony i Usług świadczonych przez administratora. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Na stronie www.inssue.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora danych osobowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji poprzez zakładkę KONTAKT oraz adres sales@inssue.com