Nowatorskie rozwiązanie na miarę INSURANCE 4.0

Pierwszy inteligentny system ofertowy polis komunikacyjnych dla flot

Rozwiązanie

INSSUE Intelligence to pierwszy w Polsce system oparty o sztuczną inteligencję, automatyzujący proces ubezpieczeniowy z uwzględnieniem zagadnień aktuariatu, provisioningu i dystrybucji polis. Tworzymy ubezpieczenia 4.0. oferujące podejście usage-based & behaviour-based insurance oraz redukujące obszerną listę zadań po stronie analizy, pośrednictwa i statycznych systemów procesowych.

INSSUE Intelligence to platforma, która łączy interesy uczestników procesu dystrybucji polis komunikacyjnych w postaci dystrybutorów polis i firm flotowych. Każdej ze stron przynosi daleko idące oszczędności finansowe w obszarze zarządzania czasem i ryzykiem.

czytaj dalej

Idea

Tradycyjny system szacowania szkód i obsługi polis jest wysoce nierentowny, wymaga dużego zaangażowania osobowego i wieloetapowej obsługi. INSSUE Intelligence, w oparciu o technologię sztucznej inteligencji, rewolucjonizuje istniejącą metodologię eliminując konieczność angażowania ludzi do obsługi żmudnych procesów oraz automatyzując proces szacowania i dystrybucji polis.

INSSUE Intelligence bazuje na rozwiązaniach Microsoft, a cały system pracuje w chmurze obliczeniowej MS Azure, co stanowi najwyższą gwarancję stabilności i bezpieczeństwa oraz najwyższą jakość usług. Otwieramy nowy rozdział w obszarze dystrybucji polis komunikacyjnych i obsługi podmiotów w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej. U nas INSURANCE 4.0 stał się faktem.

Jak to działa

01

W samochodzie zostaje umieszczony rejestrator danych INSSUE Box, który gromadzi parametry telemetryczne z pojazdu. Dane te mogą pochodzić także z innych źródeł, np. od producentów samochodów lub dostawców zewnętrznych.

02

Dane generowane przez samochód lub dostarczane przez dostawców zewnętrznych (m.in. historia ubezpieczeń pojazdu czy dane przestrzenne) są następnie przesyłane do serwisu chmurowego INSSUE Sense, opartego o rozwiązania Microsoft Azure

03

Zgromadzone dane są analizowane przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji (INSSUE Think), która następnie generuje statystyki dotyczące, m.in. profilu kierowcy i jego stylu jazdy.

04

Firma flotowa ma wgląd do generowanych w czasie rzeczywistym raportów i ofert ubezpieczeniowych, które Towarzystwa Ubezpieczeniowe tworzą na podstawie danych statystycznych generowanych przez  INSSUE Act.

05

Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają poprzez platformę INSSUE Act dostęp do raportów i danych dotyczących poszczególnych pojazdów floty. Na podstawie tych informacji zgłaszają oferty ubezpieczeniowe, które biorą pod uwagę styl jazdy kierowców.

Korzyści

Flota

Oszczędności finansowe dla firm wynikające z:

  • precyzyjnego procesu oceny jazdy samochodami flotowymi
  • wniosków racjonalizatorskich dla funkcjonowania floty
  • stałej współpracy z dystrybutorem polis przy dobieraniu najbardziej korzystnego cenowo wariantu ubezpieczenia
  • oszczędności czasu potrzebnego na spotkania z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i analizę ofert

Ubezpieczyciel

Minimalizację ryzyka operacyjnego dzięki:

  • dostępowi do rzeczywistych danych ubezpieczanych pojazdów floty
  • możliwości realnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego
  • eliminacji osób zaangażowanych w proces szacowania ryzyka i wyceny polis
  • możliwości tworzenia ofert szytych na miarę

Dlaczego my

elastycznosc

Elastyczność

 

Nasza platforma jest otwarta dla zewnętrznych partnerów, którzy w prosty sposób mogą się z nią zintegrować.

kompleksowosc

Kompleksowość

 

Komponenty naszego rozwiązania tworzą spójną całość oferując kompleksową obsługę użytkowników.

innowacyjnosc

Innowacyjność

 

Nad rozwiązaniami technologicznymi czuwają czołowi eksperci działów R&D, AI i IoT z Fideltronik.

stabilnosc

Stabilność

 

Nasza platforma bazuje na globalnym rozwiązaniu Microsoft Azure, co gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność i skalowalność rozwiązania.